Vragen, antwoorden & advies van Eco-Wise

Eco-Wise is uw adviseur op het gebied van gezond wonen. Veel van de vragen die onze klanten hebben, worden hieronder beantwoord. Klikt u op de vragen voor meer informatie. Natuurlijk kunt u voor een passend advies altijd contact met ons opnemen!


Vragen


Luchtreiniger

Ik ben op zoek naar een luchtreiniger die de dampen van de PVC vloerbedekking uit de lucht haalt? Ik huur deze woning en de verhuurder wil de vloer niet vernieuwen. Wat kan ik doen?

Een groot deel van de weekmakers afkomstig uit PVC vloerbedekking verbinden zich aan het fijnstof, dat in iedere ruimte aanwezig is. Dit fijnstof is met een luchtreiniger met een HEPA filter goed te filteren. Bijvoorbeeld met apparaten van Honeywell [HA170E / DA5018E], daar heeft de bouwbiologie goede ervaringen mee. Let op, de gasvormige weekmakers worden op deze wijze niet uit de lucht gefilterd. Daarvoor hebt u een luchtreiniger met HEPA en een actief koolfilter nodig, deze kosten tussen de €500,- en €1.000,-.

Zijn deze kosten te hoog, dan kunnen deze tips enige verbetering geven:

[1]Aanbrengen van een tapijt dat geen chemische stoffen bevat, bijvoorbeeld katoen, sisal. Zo wordt het slijten van de PVC vloerbedekking tegengegaan.

[2]Aanschaf van een A-merk stofzuiger met HEPA filter en zeer regelmatig stofzuigen.

[3]Heel veel luchten en ventileren.

Een binnenluchtonderzoek uitgevoerd door Eco-Wise geeft een nauwkeurige analyse van de hoeveelheid schadelijke stoffen in de woning en advies hoe deze is te reduceren.

Chemische stoffen in een ex-rokerswoning?

Is er een sterke belasting van chemische stoffen in een woning waar jarenlang gerookt is? En zijn die gifconcentraties dan gevaarlijk voor de gezondheid? Is er een risico op miskramen? Is het risico gelijk aan passiefroken?

Het behang kan chemische stoffen hebben opgenomen, een zogenaamde secondaire besmetting. Daarnaast is het mogelijk dat er een sterke geur- of stofbelasting door de nicotine en het teer [PAK, Polycyclische aromatische koolwaterstoffen] van het roken in de woning aanwezig is. Het behang kan als deze sterk besmet is, worden verwijderd. Over het behang heen schilderen heeft geen zin. Het is zelfs mogelijk dat de besmetting is doorgedrongen in het stucwerk en andere materialen. Direct gevaar voor de gezondheid is niet te verwachten. Bij gevoelige personen, bijvoorbeeld MCS, wel rekening houden met gezondheidsproblemen door de opname van de schadelijke stoffen. Vooral via het huisstof. Dit is niet te vergelijken met passief roken omdat er geen rook in de ruimte meer aanwezig is. En daarmee ook geen verbranding van stoffen die de schadelijke chemische dampen bevatten. Een huisstof- en materiaalonderzoek uitgevoerd door Eco-Wise geeft een nauwkeurige analyse van de hoeveelheid schadelijke stoffen in de woning.

110kV aardkabel in de bodem

In de stoep direct bij ons huis ligt een 110kV [kilovolt] grondkabel. Kan dit negatieve uitwerkingen hebben?

Bij hoogspanningsleidingen die in de grond gelegd zijn, wordt het elektrische wisselveld [als gevolg van de elektrische wisselspanning] volledig afgeschermd door de geaarde kabelmantel en de geleidende grond bij normale installatie. Het magnetische wisselveld [als gevolg van het elektragebruik] laat zich daarentegen niet afschermen. Over het algemeen worden grondkabels tot 110kV in drie aderige bundels op één meter diepte gelegd. Op ieder van de drie aders wordt een fase vervoerd [met 120º faseverschuiving]. De magneetvelden worden grotendeels gecompenseerd als er door de afzonderlijke drie aders evenveel elektra vervoerd wordt. Door grotere afstand tussen de afzonderlijke aders en verschillende stroomsterkte in de afzonderlijke aders ontstaan er sterke magnetische wisselvelden. Bij grondkabels met een spanning van meer dan 110kV is er een grotere afstand tussen de aders onderling in verband met de warmte afvoer. Daarom zijn er sterkere velden te verwachten. Een duidelijke veilige afstand uit bouwbiologisch oogpunt is niet te geven. Een vuistregel voor hoogspanningsleidingen in de lucht is 1meter per kV. Algemeen geldt: hoe meer afstand hoe beter. Vooral voor de slaapkamer. Afstanden van minder dan 20 meter moeten altijd gemeten worden. Een nauwkeurig beeld van de situatie kan alleen gemeten worden volgens de Standaard Bouwbiologische Meettechniek [SBM]link Eco-Wise kan deze meting voor u uitvoeren.

Schimmel op de plinten

Vlak nadat wij in onze nieuwe woning, een rijtjeshuis, zijn gaan wonen hebben we schimmel op meerdere plinten. Moeten de plinten verwijderd worden of is schoonmaken voldoende?

Als het om enkele op zich zelf staande vlekken op gladde oppervlakten [bijvoorbeeld PVC of laminaat] gaat en de schimmel in zeer korte tijd gegroeid is, en u kunt uitsluiten dat de schimmel zich niet achter de plinten groeit, dan kan de schimmel nog gedesinfecteerd worden. Zie hier voor meer informatie over schimmel. Voor de zekerheid kunnen de plinten verwijderd worden omdat het achterliggende gedeelte ook vaak besmet is met schimmel. Hierbij is een deskundige aanpak noodzakelijk omdat niet kan worden uitgesloten dat er giftige schimmelsporen zijn vrijgekomen. De grootte van de besmetting en de schimmelsoort bepaalt of desinfecteren, verwijdering of sanering noodzakelijk is. In ieder geval is het noodzakelijk de oorzaak van de schimmelgroei te onderzoeken. Eco-Wise kan voor u het schimmelonderzoek uitvoeren en u adviseren hoe u de schimmel kunt verwijderen.

Ventileren in de winter

Kan ik in de winter luchten als mijn hygrometer buiten meer dan 80% luchtvochtigheid aangeeft? Of breng ik daardoor vochtigheid in mijn woning?

Het is geen probleem om in de winter te luchten. Luchten is iets anders dan ventileren. Bij luchten opent u de ramen en deuren volledig zodat in korte tijd alle lucht in de ruimte ververst wordt. Drie tot vijf minuten per keer is in de winter voldoende, minimaal driemaal per dag. De buitenlucht is in de winter zeer droog. Koude lucht kan namelijk minder vocht vasthouden in vergelijking met warme lucht. De hoeveelheid vocht die de lucht kan bevatten, heeft het absolute vochtgehalte. Lucht van 20˚C met een RV van 50% heeft een absoluut vochtgehalte van 8,66g/m3. Lucht van 5˚C met een RV van 80% heeft een absoluut vochtgehalte van 5,44g/m3. Lucht van -5˚C met een RV van 100% heeft een absoluut vochtgehalte van 3,25g/m3. Ondanks dat de relatieve vochtigheid van de koude lucht ruim hoger is dan van de warme lucht is de warme lucht in absolute zin vochtiger. Daarom is de koude lucht van buiten zeer geschikt om de woning te luchten. En als de koude lucht opwarmt, kan dit veel vocht uit de woning opnemen. Dat vocht wordt weer afgevoerd bij de volgende luchtverversing.

Lift naast woning en slaapkamer

Welke afstand moet er tussen de lift en de woon- en slaapkamer zitten?

Elektrosmog in woningen veroorzaakt door de aangrenzende lift die in een schacht van gewapend beton is aangebracht komt niet vaak voor. De magnetische wisselvelden ontstaan als de lift in gebruik is. Daarvoor is het belangrijk om te weten waar de elektromotoren zich bevinden. De elektrische wisselvelden ontstaan door de stroomkabels van de lift die onder spanning staan. Daarvoor is het belangrijk te weten waar deze stroomkabels zich bevinden. Er is geen vuistregel voor een veilige afstand. De slaapkamer direct naast de lift zal ik u niet aanraden. Naast elektrosmog is er ook rekening te houden met geluidsoverlast en trillingen die veroorzaakt worden door de lift. Eco-Wise kan voor u een elektrosmog meting uitvoeren om zo de elektrische- en magnetische wisselvelden te meten.

Navigatieapparatuur

Waar is bij navigatieapparatuur uit bouwbiologisch oogpunt rekening mee te houden? Dergelijke instrumenten hebben toch met straling te maken en ik wil alle onnodige belasting vermijden.

Navigatieapparaten [GPS – TomTom] maken gebruik van satellietsignalen. Door de gelijktijdige ontvangst van tenminste drie satellieten wordt de locatie door het apparaat berekend. Op aarde komt er een zwak signaal van de satellieten aan. De GPS werkt alleen als ontvanger. Let op: voor andere functies van de GPS zoals Bluetooth, wifi en filemeldingen wordt er wel elektromagnetische straling geproduceerd door de GPS. Bij de koop goed navragen of de GPS kan zenden en of het ook uitgezet kan worden. Uw telefoon kunt u beter niet gebruiken als navigatie hulpmiddel.

Elektrosmog in de slaapkamer

Om elektrosmog in mijn slaapkamer te verminderen, is mij aangeraden om een geaarde afschermdeken onder het matras te leggen. De daarna uitgevoerde lichaamspanningsmeting liet een duidelijke verbetering zien. Is een dergelijke afschermdeken zinvol?

Een geleidende en geaarde afschermdeken onder een matras kan – mits gericht en vakkundig ingezet – zinvol zijn om elektrosmog te verminderen. Maar kan ook de elektrosmog situatie – wat zeer veel voorkomt – sterk verslechteren. Het advies om een afschermdeken onder een matras te leggen op basis van een lichaamspanningsmeting is volledig onvakkundig. De lichaamspanningsmeting functioneert alleen als de testpersoon volledig elektrisch geïsoleerd in bed ligt, wat niet het geval is met de geaarde afschermdeken. De meting laat een schijnbare verbetering zien. Maar het is een meetfout!

Deze meetfout wordt veel gebruikt om aan te tonen dat de afschermdeken functioneert zodat deze deken gekocht wordt. Dat is oplichting. Een geaarde deken onder het matras aanbrengen is alleen dan zinvol als de elektrische velden uitsluitend van onderen komen. Vaak zijn meerdere bronnen van elektrische velden in de kamer, van boven of van de zijkant. Voor deze elektrische velden zijn er andere maatregelen noodzakelijk. En is de toepassing van een dergelijke afschermdeken onder het matras volledig fout. Voor deugdelijke afschermingadviezen is er eerst een omvangrijk bouwbiologische huisonderzoek noodzakelijk, uitgevoerd door een meettechnicus IBN en worden andere invloeden als magnetische wisselvelden en elektromagnetische straling [wifi, draadloze dect telefoon] meegenomen. Iedere situatie is anders en kan alleen met zorgvuldige metingen geanalyseerd worden.

Eco-Wise kan de elektrosmog [elektrische - , magnetische wisselvelden, elektromagnetische golven en statische elektriciteit en magneetvelden] situatie in uw woning bepalen en u gerichte maatregelen adviseren tegen de gevonden belastingen.

Netvrijschakelaar in de slaapkamer

Een bekende van mij heeft mij aangeraden om een netvrijschakelaar te plaatsen in de slaapkamer. Wat is een netvrijschakelaar? En heeft het inbouwen ervan zin?

Een netvrijschakelaar is een in de bouwbiologie veel gebruikt en een goed werkzaam instrument om de elektrische wisselspanningen in de slaapkamer sterk te verminderen. Het grote voordeel van een netvrijschakelaar is dat zonder grote ingreep aan de elektrische installatie de spanning van de bedrading en alle daaraan aangesloten apparaten weggenomen wordt. De netvrijschakelaar wordt geplaatst in de meterkast en koppelt de elektra automatisch van het stroomnet als er geen stroom verbruikt wordt. Let op, elektrische velden kunnen elkaar versterken of verzwakken. Om vast te stellen of het uitschakelen van elektragroepen noodzakelijk is en welke groep uitgeschakeld dient te worden, en of verdere afscherming noodzakelijk is, is een bouwbiologisch huisonderzoek noodzakelijk uitgevoerd door een meettechnicus IBN.

Eco-Wise kan voor u dit elektrosmog onderzoek in uw woning of op uw werkplek uitvoeren.

Gezondheidsrisico’s door spaarlampen

Zijn spaarlampen slecht voor mijn gezondheid?

In spaarlampen zit kwik. Daardoor moeten spaarlampen weggegooid worden bij het chemisch afval. Als een spaarlamp breekt dan komt het giftige zwaar metaal kwik in de binnenlucht en wordt de ruimte vervuild met een belasting die twintig keer hoger is dan de grenswaarde. In laboratorium onderzoek is vastgesteld dat tijdens het gebruik de volgende stoffen vrijkomen: fenol, naftalin, styrol, tolueen, xylol en aldehyde. Enkele van deze stoffen zijn kankerverwekkend. Fenol is een van de oorzaken van het ‘Sick Building Syndrom’. Deze gassen dampen uit de spaarlamp omdat de elektronica ervan warm wordt. Gloeilampen wasemen geen giftige dampen uit. Helaas zij gloeilampen wel verboden…

In spaarlampen zit kwik. Daardoor moeten spaarlampen weggegooid worden bij het chemisch afval. Als een spaarlamp breekt dan komt het giftige zwaar metaal kwik in de binnenlucht en wordt de ruimte vervuild met een belasting die twintig keer hoger is dan de grenswaarde. In laboratorium onderzoek is vastgesteld dat tijdens het gebruik de volgende stoffen vrijkomen: fenol, naftalin, styrol, tolueen, xylol en aldehyde. Enkele van deze stoffen zijn kankerverwekkend. Fenol is een van de oorzaken van het ‘Sick Building Syndrom’. Deze gassen dampen uit de spaarlamp omdat de elektronica ervan warm wordt. Gloeilampen wasemen geen giftige dampen uit. Helaas zij gloeilampen wel verboden…

Nadelen van de spaarlamp:

- Elektrosmog: sterkere elektrische wisselvelden dan de toegestane TCO norm voor computerbeeldschermen.

- Knipperen in zowel lage als hoge frequenties.

- Slecht lichtspectrum. Niet homogeen, maar enkele kleuren, vooral blauw en geel.

- Slechte kleurweergave.

- Hoog blauw en UV-aandeel in het licht.

- Produceert ultra geluid.

- Geeft veelal minder licht dan aangegeven op de verpakking.

- Energiebesparing is niet zo veel als aangegeven.

- Duurt lang voordat de lamp zijn lichtsterkte behaald heeft.

- Kortere levensduur dan aangegeven op de verpakking.

- Kost veel energie om een spaarlamp te maken. Enkele spaarlampen wel 60x meer in vergelijking met een gloeilamp.

- Bevat diverse zware metalen en tot 2007 ook radioactieve stoffen.

- Spaarlampen zijn chemisch afval; toch komen er vele in het normale huisvuil terecht.

- Radio-ontvangst wordt gestoord, speciaal op de lange- en middengolf.

- Ecologie- en klimaatvoordeel zeer twijfelachtig.

- Duur.

Eco-Wise verkoopt afgeschermde elektra en verlichting van Danell. De verlichting van Danell maakt gebruik van gloeilampen of halogeen lampen.

Er zijn op dit moment twee LED lampen die bouwbiologisch gezien goed zijn, die ook via Eco-Wise te koop zijn.

Onderzoek na water- of vochtschade

Is er bij een oude, zichtbare vochtplek een laboratoriumonderzoek noodzakelijk?

Of een aanvullend onderzoek nodig is, is voor iedere situatie apart te beoordelen. Aan de ene kant wil men kosten besparen. Aan de andere kant wil men de gezondheid van de bewoners en de bouwvakkers niet in gevaar brengen. Bij vele materiaalonderzoeken na vochtschade worden er ongezonde schimmels en bacteriën gevonden.

Het antwoord op de vraag is: ja.

Eco-Wise kan voor u het onderzoek uitvoeren en heeft ook de contacten met de gespecialiseerde laboratoria.

Hoe kan ik de straling van mijn mobiele telefoon verminderen?

Door mijn werk moet ik veel met mijn mobiele telefoon bellen. Hoe kan ik het best de straling verminderen?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. En tussen bouwbiologen wordt er hevig over gediscussieerd. Ik raad u het gebruik van een mobiele telefoon af. Er is niets wat zo sterk straalt als een mobiele telefoon. De volgende tips verlagen de straling van een mobiele telefoon niet en de belasting overstijgt nog altijd de bouwbiologische richtlijn voor elektromagnetische straling. Helaas komt het steeds vaker voor dat het gebruik van de mobiele telefoon verplicht gesteld wordt door de werkgever. 

Zo min mogelijk en zo kort mogelijk mobiel telefoneren. - SAR-waarde heeft geen waarde. Alle mobiele telefoon stralen te veel. U moet niet telefoneren tussen zendmast en de telefoon. De telefoon zendt dan door uw hoofd heen. - Gebruik de luidspreker zodat u geen lichaamscontact heeft met de telefoon. Hoe groter de afstand hoe beter. - Gebruik uw mobiele telefoon alleen bij goed bereik. Gebruik uw telefoon niet in: liften, kelders, metro of caravan. Uw mobiele telefoon moet dan zeer sterk stralen om een goede verbinding te maken met de zendmast. - Bewaar uw mobiele telefoon niet in uw broekzak, BH of tegen uw lichaam. - Mobiele telefoon niet in de buurt van uw hoofd houden tijdens het verbinding maken. - Schakel de telefoon uit in een rijdende vrachtauto, auto, bus, trein, metro of op de fiets. Uw mobiele telefoon maakt steeds opnieuw verbinding met de dichtstbijzijnde zendmast met het maximale stralingsniveau. - Gebruik uw mobiele telefoon zonder buiten antenne niet in een rijdende auto. Helaas hebben de nieuwe telefoons geen buitenantenne aansluiting meer. Het gebruik van Bluetooth is af te raden, omdat er dan twee zenders actief zijn. De straling reflecteert binnen in de auto en treft niet alleen de gebruiker van de mobiele telefoon. Ook de passagiers worden bestraald en vooral kinderen zijn daar gevoelig voor. - Laat uw mobiele telefoon ’s nachts niet op stand-by naast uw hoofd op het nachtkastje liggen. Vooral Smartphones maken zeer regelmatig contact met de zendmast tot wel 40.000 keer per nacht. De wekkerfunctie van uw telefoon werkt ook als de telefoon uit is. - Vooral Smartphones stralen zeer sterk; e-mail, internet synchronisaties. Continue maken ze contact met de zendmast. - Bij het verzenden van een SMS de mobiele telefoon zo ver mogelijk van het lichaam afhouden. - Kinderen onder de 15 jaar [beter 21 jaar] moeten geen gebruik maken van een mobiele telefoon, daar het kinderlichaam nog in ontwikkeling is. - Speel spelletjes alleen in vliegtuigmodes.

Leem op gips

Kan leem stucwerk op al aanwezig gipsstucwerk aangebracht worden?

Ja en nee. Gips is niet de ideale ondergrond voor leem. Het grootste probleem is de hechting van het leem op de gladde gipslaag. Een één component grondlaag op silicaat basis is een goede ondergrond. Tegelijkertijd vermindert u het risico op kleurverschillen.

Eco-Wise kan u helpen met gericht bouwadvies voor uw verbouwing.

Milieuvriendelijk tapijt

Wij willen onze slaapkamer opknappen en krijgen het advies op een milieuvriendelijk tapijt te kiezen.

Vele milieuvriendelijke tapijten, ook met keurmerk zijn niet milieuvriendelijk of biologisch. Het is een goed streven dat bepaalde stoffen verboden zijn. Helaas worden andere stoffen die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid goed gevonden. Zo kunnen ecologische of biologische tapijten 210mg/kg permethrin bevatten. Hoeveelheden van meer dan 10mg/kg permethrin worden naar de SBM-2008 als een sterke belasting gezien. Permethrin is een chemische stof dat tegen insecten en motten ingezet wordt. De symptomen bij mensen van permethrin zijn: geïrriteerde slijmhuid, hoofdpijn en zenuwbeschadiging. Een dergelijk milieubelastend materiaal heeft in ecologisch of biologisch tapijt niets te zoeken. Vraag aan de verkoper een verklaring dat het tapijt vrij is van dergelijke chemische stoffen. Vraag hem ook of een proefmonster van het tapijt onderzocht kan worden in een gespecialiseerd laboratorium.

Eco-Wise kan u helpen met het [laboratorium] onderzoek.

Zonnepanelen op het dak

Wat vindt de bouwbiologie van zonnepanelen op het dak?

De omvormer en de bedrading moeten een zo groot mogelijke afstand hebben ten opzichte van de slaapkamers en rustruimtes. Omdat er bij gebruik sterke elektrische- en magnetische wisselvelden ontstaan. De panelen zelf maken elektrische gelijkstroom en magnetische gelijkvelden. ’s Nachts produceren de panelen geen stroom en wordt de slaapkamer ’s nachts niet beïnvloed. Overdag wel, daarom afstand houden van rustruimte en kinderkamers. Dat geld ook voor kantoorruimtes waar zonnepanelen op geplaatst zijn. Daar kunnen sterke elektrische- en magnetische velden door de panelen ontstaan.

Eco-Wise kan u helpen met goed advies waar en hoe de zonnepanelen bouwbiologisch gezien geplaatst dienen te worden.

Afstand tussen huis en hoogspanningleiding

Hoe groot moet de afstand zijn tussen mijn huis en een hoogspanningsleiding?

Helaas is er geen standaard antwoord voor deze vraag. Hoogspanningsleidingen zijn een bron van sterke elektrische en magnetische wisselvelden. De hoogspanningsleidingen hebben over het algemeen drie sterktes: 110kV, 220kV en 380kV. [kilovolt, 220kV=220.000Volt, 1000x meer als de elektra in uw huis] De grootte van de velden zijn afhankelijk van de spanning en de hoeveelheid stroom die getransporteerd wordt. Vergelijk een hoogspanningsleiding met een autosnelweg. Daar rijden ook niet constant dezelfde hoeveelheid auto’s over heen. Ter oriëntatie is de vuistregel 1 m per kV. Dat betekent dat voor een hoogspanningsleiding van 220kV de minimale afstand 220 meter is.

Alleen lange duurmetingen uitgevoerd door een meettechnicus IBN geven u duidelijkheid van de belasting van de hoogspanningkabel naast uw woning.

Eco-Wise kan een dergelijk onderzoek voor u uitvoeren

Waarop moet ik letten als ik een nieuwe telefoon koop?

Waarop moet ik letten als ik een nieuwe telefoon koop?

Draadloze telefoons die volgens de DECT standaard werken zijn sterke stralers die continu stralen, ook wanneer er niet getelefoneerd wordt. Diverse ECO-DECT telefoons stralen alleen als er getelefoneerd wordt. Dat lijkt beter, maar tijdens lange gesprekken wordt uw hoofd sterk belast met elektromagnetische straling. Voor lange gesprekken is een telefoon met een draad de beste oplossing. Naast stralingsbelasting geven telefoons ook een magnetische belasting daar er in de hoorn een magneet zit. Om helemaal elektrosmog vrij te telefoneren, moet u kiezen voor een piëzo telefoon.

Wat kan ik tegen mobiele telefoonstraling doen?

Wat kan ik tegen mobiele telefoonstraling doen?

De mobiele telefoon werkt ook met maar een fractie van de zendkracht van een zendmast. Ver weg van zendmasten kan daardoor de gezondheidsbelasting gering zijn en de mobiele telefoon functioneert dan nog. Als richtlijn is het aan te raden om de bouwbiologische richtwaarden [SBM] van de slaapkamer aan te houden. De intensiteit van de zendmasten varieert enorm. De plaats van de zender, demping en reflectie door de omgeving, breedte en richting van de stralen.

Een bouwbiologische meettechnicus IBN kan vaststellen of de belasting door een mobiele telefoonzender in uw woning aanwezig is. De focus ligt hierbij op het stralingsniveau in de slaapkamer. Zijn de zenders en typen vastgesteld, dan wordt er een saneringsconcept opgesteld. Door toepassing van afschermproducten wordt de hoeveelheid invallende straling over het algemeen 30dB [factor 1000] gereduceerd. De meeste afschermmaterialen werken volgens het reflectie principe, enkele absorberen de straling. Voor afscherming van hoog frequente elektromagnetische straling zijn er de volgende materialen beschikbaar: verf, tegels, stof, weefsels, vliegengaas en ook klamboes. Indien nodig is het ook mogelijk om een reductie van 40 of 50dB te realiseren. [factor 10.000 of 100.000]

Eco-Wise kan uw woning nameten op elektrosmog en u gericht adviseren hoe de aanwezige straling te verminderen is.

Hoe droog ik het snelst mijn woning?

Hoe droog ik het snelst mijn woning?

Een nieuwbouwwoning [ook een vochtige bestaande woning] droogt het snelst op door de ruimte te verwarmen en regelmatig te luchten. Ideaal is het als het buiten koud en droog is. Het verwarmen kan met de eigen cv-installatie of met een elektrische bouwdroger. Niet met een gasbrander, omdat bij de verbranding van gas veel vocht geproduceerd wordt.

Schimmel in de hoek van de kamer

Wat is de oorzaak van schimmel in de hoek van de badkamer en keuken bij de buitenmuren?

Onvoldoende isolatie en te weinig ventilatie. Daardoor kan de vochtige warme binnenlucht condenseren op de relatief koude buitenwanden. Als de muren lang genoeg vochtig blijven hebben de schimmelsporen de tijd om te ontkiemen.

Hoe voorkom ik elektrosmog op kantoor

Hoe voorkom ik elektrosmog op kantoor? Is er een relatie met ziekteverzuim?

Elektrosmog voorkomen op kantoor [bureauwerkplekken] is relatief eenvoudig, onder andere door het gebruik van afgeschermde elektraproducten van Danell. Aan de hand van metingen kan een meettechnicus IBN bepalen of de bureauwerkplek voldoet aan de richtwaarden van de WHO [Wereldgezondheidsorganisatie] en de TCO [Zweedsenorm voor beeldschermen]. Door aanpassingen aan het elektrische systeem is de aanwezige elektrosmog zeer goed te verwijderen. Uw werknemers zullen u dankbaar zijn. Er is immers een vermindering van het ziekteverzuim met 40% mogelijk.

Eco-Wise kan u begeleiden met het gehele traject van meting tot aan installatie van de benodigde materialen.

Zijn waterfilters voor drinkwater wel nodig in Nederland?

Zijn waterfilters voor drinkwater wel nodig in Nederland? Nederland heeft toch heel erg goed drinkwater.

Ja, ook in Nederland zijn waterfilters voor drinkwater nodig. Ondanks dat de drinkwaterkwaliteit in Nederland tot de beste van de wereld behoort. Waarom is een waterfilter aan te raden? Het is niet meer verplicht voor de eigenaar van de woning om de lodendrinkwaterleidingen te verwijderen. Dat betekent dat uw drinkwater mogelijk besmet is met het zware metaal lood. Daarnaast is het voor het waterbedrijf moeilijk om medicijnen en dergelijke uit het drinkwater te verwijderen. Met behulp van een omgekeerd osmose waterfilter zijn zowel de zware metalen als de medicijnen goed uit het drinkwater te filteren zodat u zuiver water drinkt.

Gaat u uw woning verbouwen? Neem dan contact op met Eco-Wise voor advies hoe het drinkwaterleidingnet aangelegd dient te worden.

>
Back to the top