Schimmel

Schimmels en zwammen worden veroorzaakt door vochtproblemen. Vochtproblemen zijn nooit bewonersgedrag. Bewoners kunnen niet zo veel vocht produceren dat het schade geeft. Altijd is lekkage de oorzaak van de vocht- en schimmelproblemen. Deze schimmels en zwammen zorgen voor een zeer ongezonde woon- of werksituatie en komen voor in kruipruimtes, kelders, keukens, badkamers, achter gordijnen, kasten, sportruimtes, etc. Schimmels horen niet in uw huis thuis. U kunt er ziek van worden. Het probleem is dat schimmels niet altijd zichtbaar zijn. Schimmels hebben geen licht nodig om te groeien en kunnen daarom ook achter kasten, plinten of het behang voorkomen. Wat zijn de indicatoren voor schimmel problemen in huis? Muffe geur, vochtige vlekken [zwart, olijfgroen of donkerbruin] en onverklaarbare oorzaken van ziektes als allergie of ademhalingsproblemen. Een derde van de mensen heeft een allergie. Een groot deel daarvan heeft een schimmelallergie of huisstofallergie. Vraag uw arts om een schimmel- of gist [Candida albicans] onderzoek. Daarna kan Eco-Wise gericht op zoek gaan naar de bron in uw woning.
Tijdens en na chemotherapie raad ik u ook een schimmelonderzoek voor uw huis aan. Uw immuunsysteem ligt nagenoeg stil en zo kunnen de schimmels voor ziektes zorgen en uw herstel verstoren.

Eco-Wise kan luchtmetingen uitvoeren om te bepalen welke schimmels aanwezig zijn in een binnenruimte. Eco-Wise voert de schimmel luchtmetingen uit met de MBASS30 van Holbach

Candida albicans

Vooral voor Candida albicans is het belangrijk om het huisonderzoek integraal uit te voeren. Want allerlei factoren in huis hebben invloed op de groei van Candida albicans zoals: elektrosmog, zware metalen, bacteriën, schimmel, fijnstof en dergelijke.

Schadelijke stoffen en binnenklimaat

In de binnenlucht van woon- en werkruimtes komen gelijktijdig tot 600 chemische substanties voor. De zogenoemde vluchtige organische stoffen [VOC: volatile organic compounds] en pesticiden. Diverse van deze stoffen zijn aantoonbaar slecht voor uw gezondheid. Vooral: minerale vezels, formaldehyde, houtbeschermingsmiddelen, lindaan, pentachloorfenol [PCP], polychloorbifenylen [PCB], koolmonoxide [CO], methanol, ozon, benzool, oplosmiddelen, pesticiden, zware metalen, vlamremmers, weekmakers [ftalaat], polycyclische aromatische koolwaterstoffen en dergelijke. Naast de hier boven genoemde schadelijke stoffen kunnen er ook nog schimmels, gisten, bacteriën, allergenen en huisstofmijten in hoeveelheden voorkomen die schadelijk zijn voor uw gezondheid.

Eco-Wise kan luchtmetingen uitvoeren om te bepalen welke stoffen in een binnenruimte voorkomen.

Eco-Wise voert de VOC-luchtmetingen uit met de BiVOC2 van Holbach

Radon

Radon is een natuurlijk, overal voorkomend radioactief edelgas, dat is kleur-, geur-, en smaakloos is. Radon kan via de bodem of de kelder in huizen binnenkomen. Radon kan ook ontstaan door radioactieve bouwmaterialen. Radon is na roken de belangrijkste oorzaak voor longkanker.

Meten

Waarom een bouwbiologisch huisonderzoek? Onze huizen en leefomstandigheden zijn veranderd. Er zijn meer giftige stoffen in huis gekomen en er is veel meer elektriciteit. De ventilatie is vaak onvoldoende en de isolatie kan verkeerd zijn aangebracht. Allemaal zaken die uw gezondheid negatief kunnen beïnvloeden. Een bouwbiologisch huisonderzoek is een complex onderzoek omdat alle [SBM] punten onderzocht dienen te worden. Er zijn veel wisselwerkingen tussen verschillende schadelijke stoffen en verschillende bronnen. Daarom zijn er ook verschillende oplossingen. Iedere woning is anders. De metingen zijn altijd maatwerk. En dat geldt ook voor de saneringsvoorstellen die u na de meting in een helder rapport ontvangt. Neem contact op voor het aanvragen van een offerte.

Artikelen

 • Huiszwam Serpula lacrymans [pdf]
 • Asbest en Schimmel [pdf]
 • Hoe schimmel meten? [pdf]
 • Hoe schimmel verwijderen? [pdf]
 • Schimmels in gebouwen [pdf]
 • Schimmel voor advocaten [pdf]
 • Schimmel voor bewoners [pdf]
 • Schimmel voor rechters [pdf]
 • Schimmel voor scholen [pdf]
 • Schimmel voor wooncooperaties [pdf]
 • Schimmel [pdf]
 • Radioactiviteit [pdf]
 • Huisstofmijt [pdf]
 • Vluchtige Organische Stoffen [pdf]
 • Bacteriën [pdf]
 • Gist [oa Candida albicans] [pdf]
 • Help! Schimmel! Hoe te voorkomen? [pdf]

Méér artikelen lezen? [klik hier]