Elektrosmog

Alle technische elektrische, magnetische en elektromagnetische velden en golven, zowel de laag- als de hoogfrequente en de statische velden worden elektrosmog genoemd.

Elektrosmog kan het functioneren van het menselijk lichaam beïnvloeden. Vooraf is niet te voorspellen wat de uitwerkingen zijn. Er zijn vele aanwijzingen dat mensen gevoelig reageren op de belasting van elektrische en/of magnetische velden. Met mogelijke gevolgklachten als: migraine, slapeloosheid, duizeligheid, oorsuizen [tinnitus] en dergelijke."Zowel particuliere als bedrijfsmatige projecten zijn gebaat bij een optimale leefomgeving"Hoog en laag frequent

Er zijn twee hoofdgroepen van straling: laag frequentie en hoog frequentie. Laag frequentie wordt veroorzaakt door elektra en apparaten die stroomverbruiken. Hoog frequentie is vooral draadloos dataverkeer en de magnetron.

Elektrische velden

Elektrische velden worden door ieder elektriciteitssnoer onder spanning veroorzaakt, ook wanneer het aangesloten toestel niet ingeschakeld is. Magnetische velden ontstaan alleen als een elektrisch toestel in gebruik is en er dus een elektrische stroom loopt. De straling van deze velden kan met eenvoudige maatregelen verminderd worden. Door bijvoorbeeld afgeschermde kabels en verlichting toe te passen. Dit levert geen beperkingen op in de gebruiksmogelijkheden van uw elektriciteitsnet.

BiologaDanell

Eco-Wise is handelaar van BiologaDanell. BiologaDanell produceert afgeschermde elektra producten als installatiekabels, stekkerblokken en verlichting. Deze producten zijn toepasbaar in woningen, slaapkamers en in bedrijven. Alle producten hebben hoogste mate van afscherming volgens de richtwaarden van de bouwbiologie. Alle producten worden ecologisch verantwoord in Duitsland geproduceerd en hebben 3 jaar garantie.

Meten

Waarom een bouwbiologisch huisonderzoek? Onze huizen en leefomstandigheden zijn veranderd. Er zijn meer giftige stoffen in huis gekomen en er is veel meer elektriciteit. De ventilatie is vaak onvoldoende en de isolatie kan verkeerd zijn aangebracht. Allemaal zaken die uw gezondheid kunnen beïnvloeden. Een bouwbiologisch huisonderzoek is een complex onderzoek omdat alle [SBM]. punten onderzocht dienen te worden. Er zijn veel wisselwerkingen tussen verschillende schadelijke stoffen en verschillende bronnen. Daarom zijn er ook verschillende oplossingen. Iedere woning is anders. De saneringsvoorstellen die je na de meting in een helder rapport ontvangt, zijn altijd maatwerk. De metingen zijn ook altijd maatwerk. Elektrosmog metingen in stedelijk gebied worden niet meer aangeboden. In stedelijke omgeving zijn er zo veel elektrosmog bronnen dat afscherming nagenoeg onmogelijk geworden is. Neem contact op voor het aanvragen van een offerte.

Artikelen

  • Gebruiksaanwijzing testschroevendraaier [pdf]
  • Elektrosmog [pdf]
  • Standaard bouwbiologie [pdf]
  • Richtwaarden slaapkamer [pdf]
  • Bureauonderzoek [pdf]
  • WHO mobiele telefoon [pdf]
  • Gloeilamp er uit! Spaarlamp er in! Wacht even [pdf]
  • Borstkanker nader bekeken door de bouwbiologie [pdf]

Méér artikelen lezen? [klik hier]

Back to the top